Evropske integracije i ekonomski razvoj

Evropske integracije i ekonomski razvoj

Rad kompanije Pi Consulting na projektima je posebno usmjeren na ekonomsku i institucionalnu reformu sa ciljem integracije i pristupanja Evropskoj uniji (EU). Aktivni smo i na polju ekonomskog razvoja i reformskih projekata vezanih za Evropsku uniju u BiH i ostalim zemljama Zapadnog Balkana, sa posebnim naglaskom na izazove ekonomskog rasta, fiskalnu politiku i institucionalni razvoj kao i na razvoj kapaciteta potrebnih za uspješno ispunjavanje zahtjeva koji proizlaze iz integracije u EU.

U ovom važnom području, naša stručnost je velika i iskazuje se u sljedećem poljima:

  • Doprinos održivom ekonomskom razvoju kroz jačanje kapaciteta vlade da generira zdrave ekonomske politike, uzimajući u obzir strateški cilj evropskih integracija:
  • Podrška i davanje inputa za cijeli niz strateških dokumenata, kao i izradu izvještaja o monitoringu koji zadrže analizu provedbe strategija:
  • Omogućavanje reformi koje će dovesti do usmjerene, usaglašene, učinkovite, transparentne i na usluge orijentirane javne uprave, sposobne da vodi zemlje, u prvom redu BiH, kroz Proces stabilizacije i pridruživanja (SSP) i pristupanja EU, kao i
  • Uvođenje metodologije usklađivanja nacionalnih zakona za zakonodavstvom EU.