Emina Kadrić

Gospođa Kadric je direktor kompanije Pi Consulting i uspješni konsultant specijalizirana za pitanja EU integracija, reforme javne uprave, te institucionalne koordinacije sa sve većim naglaskom na ekonomski razvoj u kontekstu pristupanja EU i harmonizaciji procesa sa EU. Posjeduje temeljito razumijevanje regije zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine, te političkog, ekonomskog i ustavnog sistema. Gospođa Kadrić je implementirala brojne aktivnosti vezane za izgradnju kapaciteta i institucionalne preglede za niz institucija uključujući Evropsku komisiju, Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, Misiju Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) u BiH, te Agenciju za državnu službu BiH gdje je uspješno provela obuku za preko 800 državnih službenika na temu EU integracija. Gospođa Kadrić je također radila u  Delegaciji Evropske unije u BiH uključujući na pozicijama task manadžera i ekonomskog savjetnika.

Emina Kadric

Gospođa Kadric proglašena je za najpoduzetniju ženu godine na poslovnoj sceni Federacije BiH (za više detalja pogledajte www.gazela.ba/g11)

Dodjela nagrade Gazela