Projekti

27 Jul '17

USAID/BiH projekat Diaspora Invest u Bosni i Hercegovini

Pi Consulting je član konzorcijuma na čijem čelu je kompanija Financial Markets International, Inc. i koji provodi ovaj značajni projekat kojeg finansira USAID/BiH. 

Projekat nastoji da katalizira doprinos dijaspore BiH društveno-ekonomskom razvoju BiH putem strukturiranja, stimulisanja i podrške investicija iz dijaspore u BiH. Cilj projekta je da proširi direktne investicije dijaspore kroz tehničku pomoć i grantove za odgovarajuća preduzeća u ranoj fazi poslovanja, te kroz razvoj održive lokalne platforme. Pored toga, projekat Diaspora Invest, najvećim dijelom kroz Pi Consulting, pruža savjete o politikama djelovanja i tehničku pomoć u razvoju strateškog okvira za investicije i učešće dijaspore u ekonomskom razvoju BiH. 

Dodatne informaciju su dostupne na stranici USAID ovdje i na Diaspora Invest projekat stranici ovdje.


Arhiva