Najnovije vijesti

26 Jul '10

Pi Consulting-u je dodijeljen EU ugovor za pružanje podrške uvođenju interne finansijske kontrole u institucijama javnog sektora (PIFC) u Bosni i Herzegovini

Pi Consulting je član konzorcija kojeg predvodi PKF (UK) LLP, a koji je dobio EU projekat Podrška uvođenju interne finansijske kontrole u institucijama javnog sektora (PIFC) u Bosni i Herzegovini. Ostala dva člana našeg konzorcija su Sipu (Švedska) i ESV (Švedska). Implementacija projekta je otpočela u junu 2010 i trajat će narednih dvanaest mjeseci.

Opšti cilj projekta jeste realizacija uspostavljanja reformisane, pojednostavljene, usklađene, efikasne i transparentne javne uprave, orjentisane prema pružanju usluga, koja je sposobna da Bosnu i Hercegovinu (BiH) provede kroz proces Stabilizacije i pridruživanja te pristupanja EU.

Osnovna svrha projekta je, u saradnji sa drugim relevantnim programima podrške, pruži podršku Ministarstvu finansija i trezora BiH, Ministarstvu finansija RS, Ministarstvu finansija FBiH i Vladi Brčko Distrikta, u jačanju interne kontrole u okvirima javne uprave. Detaljni ciljevi i rezultati projekta su razrađeni u bliskoj saradnji sa interesnim skupinama tokom pripremne faze projekta.

Arhiva