Najnovije vijesti

26 Jul '10

Pi Consulting je od strane Britanske Ambasade u Bosni i Hercegovini dobio ugovor za pripremu e-learining kurseva o pristupanju EU

U aprilu 2010. godine Pi Consulting je dobio ugovor za pripremu e-learning kurseva sa posebnim fokusom na pitanja u vezi pristupanja EU, koji će obuhvatiti sljedeće oblasti: IPA fondovi, program Zajednice i IPA komponente III, IV i V – priprema za korištenje i apsorpciju.

Osnovni cilj ovog projekta je da doprinese stvaranju okruženja koje će državnim službenicima omogućiti pristup cjeloživotnom učenju. Uzimajući u obzir ovaj važan cilj, e-learning kursevi će također imati za cilj da otklone određeni broj nedostataka koji su identificirani unutar uprave u BiH a koji se odnose na set vještina koje su neophodne kako bi se implementirali zahtjevi iz procesa Evropskih integracija.

Sredstva za finansiranje Projekta obezbijedila je Britanska Vlada u sklopu svog strateškog programskog fonda: Ponovno ujedinjenja Evropa kao način pružanja podrške BiH u pomoći za provođenje reformi neophodnih kako bi se ispunili uslovi za članstvo u EU.

Kada kursevi budu finalizirani, oni će biti predati Direkciji za Evropske Integracije (DEI) koja će biti odgovorna za njihovo postavljanje i upravljanje putem internet stranice Direkcije, na

www.dei.gov.ba

Arhiva