Najnovije vijesti

26 Apr '10

Peta sesija EUSR-ovog Parlamenta za Evropu „Uspostava jedinstvenog ekonomskog prostora i pristupanje EU”

Peta sesija drugog ciklusa inicijative "Parlament za Evropu" fokusirala se na stvaranje jedinstvenog ekonomskog prosotra u Bosni i Hercegovini (BiH), unutrašnje tržište Evropske Unije (EU) i EU integracije. Govornici su se oslanjali na bogato iskustvo u institucijama EU i BiH vlade kako bi dali detaljan pregled zahtjeva EU u ovoj oblasti te tranutno stanje njihove realizacije u BiH.

Svi govornici istakli su praktične koristi zajedničkog tržišta EU za građane i preduzeća. Ipak, građani BiH trenutno imaju dvostruki nedostatak. Prvo, napredak u usklađivanju prema zahtjevima EU unutrašnjeg tržišta je spor. I drugo (što izaziva još veću zabrinutost), sama BiH jos uvijek nije jedinstven ekonomski prostor.

Arhiva