Najnovije vijesti

23 Mar '10

ÄŒetvrta sesija EUSR-ovog Parlamenta za Evropu o "Reformi energetskog sektora"

Izlagači na četvrtoj sesiji četvrtoj drugog ciklusa EUSR-ove inicijative Parlament za Evropu izlagali su na temu reforme energetskog sektora i njenog značaja u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU). Posebno je istaknuto iskustvo Republike Hrvatske.

Članovi bosanskohercegovačkih parlamenata su pokazali veliki interes za ovu temu. Iznesena su zapažanja o trenutnom stanju reforme energetskog sektora u Bosni i Hercegovini i o uz to vezanim reformskim inicijativama koje su već provedene a posebno o potrebnim reformama u kontekstu ispunjavanja uslova za ulazak zemlje u EU.

Arhiva