Najnovije vijesti

23 Mar '10

EUSR-ova 3. sesija Parlamenta za Evropu na temu "Uloga parlamenta u procesu pristupanja EU - slovensko iskustvo"

Na trećoj sesiji drugog ciklusa EUSR-ove inicijative Parlament za Evropu prenesena su iskustva Slovenije na putu ka Evropskoj uniji (EU). Sesija je otvorena riječima dobrodošlice i uvodnim izlaganjem dr. Pavela Gantara, predsjednika Narodne skupštine Slovenije i dr. Valentina Inzka, specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Gosti predavači su se u svojim izlaganjima usredotočili na ulogu i funkciju nacionalnih parlamenata i njihovih odbora u ispunjavanju uslova tokom procesa pristupanja EU, saradnji između nacionalnih parlamenata i Evropskog parlamenta (EP), aktivnostima EP-a, kao i iskustvima i poukama koje je Slovenija izvukla u procesu ispunjavanja uslova za ulazak u EU. Naglasak je bio, između ostalog, na metodologiji i mehanizmima rada Narodne skupštine Republike Slovenije i njenih odbora u vezi sa pitanjima vezana za EU.

Arhiva