Najnovije vijesti

26 Dec '09

“Parlament za Evropu” je razgovarao o reformi javne uprave i radu državne službe

Druga sjednica “Parlamenta za Evropu” održana je 17. decembra 2009. godine u Sarajevu i okupila je predstavnike zakonodavnih tijela na državnom, entitetskom i nivou Distrikta Brčko koji su razgovarali o reformi javne uprave i radu državne službe u kontekstu evropskih integracija, sa posebnim osvrtom na model Slovenije.

Arhiva