Najnovije vijesti

26 Nov '09

“Parlament za Evropu” o prioritetima implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Evropskom partnerstvu i napretku reformi

Prva sesija novog ciklusa inicijative "Parlament za Evropu" održala se 20. novembra 2009. godine, u Sarajevu. Sesija je okupila predstavnike zakonodavne vlasti s državnog, entitetskog i nivoa Brčko Distrikta, a dnevni red je bio fokusiran na prioritete u implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Evropskog partnerstva (EP).

Za podsjećanje, početkom 2004. godine Evropska unija (EU) je prezentirala svoj prvi EP s Bosnom i Hercegovinom (BiH) i od tada, 18. februara 2008. godine, stupio je na snagu treći BiH EP. Vijeće ministara BiH je nakon toga pripremilo Akcioni plan za implementaciju prioriteta EP-a. SSP između EU i BiH potpisan je u Luksemburgu 16. juna 2008. godine. Istog dana Vijeće je zaključilo Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske komisije i BiH, koji omogućava rano stupanje na snagu trgovinskih i odredbi SSP-a koje se odnose na trgovinu. Privremeni sporazum je stupio na snagu 1. jula 2008. Nakon toga, BiH vlasti pripremile su Akcioni plan za implementaciju SSP-a i Privremenog sporazuma.

Dr. Valentin Inzko, specijalni predstavnik EU u BiH, i dr. Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara, održali su uvodna izlaganja. Nakon uvodnih izlaganja, Nj.E. Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske, se obratio skupu. Dr. Pierre Mirel, direktor u Direkciji za proširenje Evropske komisije, dao je pregled napretka koji je ostvaren u implementaciji kako kratkoročnih tako i dugoročnih prioriteta EP-a i SSP-a. Dr. Mirel je također istakao preostale ključne prioritete i uslove kojima bi se BiH trebala posvetiti. Ambasador Dimitris Kourkoulas, šef Delegacije Evropske komisije u BiH, prezentirao je ključna pitanja koja su istaknuta u Izvještaju o napretku za BiH.

Učešće sljedećih istaknutih govornika omogućilo je parlamentarcima iz BiH da se detaljno upoznaju sa iskustvima zvaničnika koji su se već suočili sa izazovima reformi s kojima se BiH trenutno suočava: gđa Anna Ibrišagić, članica Evropskog parlamenta, dr. Davor Božinović, državni sekretar za politička pitanja, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Vlade Republike Hrvatske, gđa Nikolina Radivojević, vršilac dužnosti načelnice Odjeljenja za koordinaciju pripreme nacrta i implementaciju Hrvatskog nacionalnog programa za pristupanje EU, i gđa Diana Štrkalj, načelnica Odjeljenja za koordinaciju prilagođavanja pravnom sistemu EU i praćenje implementacije SSP-a – obje iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Vlade RH, i gđa Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Za više informacija molimo pogledajte:
http://www.reci.ba/NaseAktivnosti/parlament_za_evropu/Default.aspx?id=5635&template_id=60&pageIndex=1

Arhiva