Najnovije vijesti

22 Oct '09

Potpisan ugovor za realizaciju usavršavanja sa Direkcijom za Evropske integracije

Pi Consulting potpisao je ugovor za realizaciju usavršavanja o uspješnoj implementaciji projekata sa Direkcijom za Evropske integracije BiH. Cilj usavršavanja je da se zaposlenima u DEI kao i SPOs ojača tehničko znanje kao i da se ponude praktični savjeti za efikasnu implementaciju EU projekata.

Arhiva