Najnovije vijesti

22 Oct '09

USAID/ SIDA Jačanje intervencija za ubrzan napredak na tržistu (FIRMA) u BiH je projekat koji je dobio EMG. Pi Consulting je podugovarač u ovom važnom projektu.

Fokus projekta FIRMA je pomoći SME-a u tri sektora kapitalizirajući njihove relativne komparativne prednosti i prevesti iste na jake konkurentske prednosti, rješavajući identifikovane izazove.

Utjecaj poboljšane konkurentnosti preduzeća u ciljanim sektorima će se mjeriti kroz povećavanje prodaje, održivog zapošljavanja, i izvoza preduzeća u ciljane sektore.

Iako je fokus na pomoći pri poboljšavanju rezultata pojedinih preduzeća, projekat će osmisliti i provesti aktivnosti koje će imati veću sektorsku širinu, kao i utjecaj uključujući klastere, zadruge i sl.

Arhiva