Najnovije vijesti

30 Aug '09

EU CORIN II

Dana 9. jula 2009 počela je provedba EU projekta EU CORIN II koji je tad i službeno započeo. Projekt je nastavak prve faze EU CORIN I koji je završio u aprilu 2009. Projekt će se provoditi u toku naredne dvije godine, a vodiće ga konzorcij na čelu sa PM Group (Irska). Drugi članovi konzorcija su ATC (Austrija), EPRD (Poljska), Metis(Austrija) i Pi Consulting (BiH). Opći cilj projekta je promovirati i unaprijediti prekograničnu suradnju i socio-ekonomsku integraciju graničnih regija kroz jačanje ekonomskih, socijalnih, ekoloških i kulturnih veza između zemalja sudionica. Ovo će se postići kroz pružanje podrške relevantnim BiH institucijama i organizacijama kako bi se uspješno sudjelovale u projektima vezanim za EU programe pod drugom komponentom IPA-e koji promiču prekograničnu i trans-nacionalnu suradnju.

Arhiva