Najnovije vijesti

11 Jun '09

Pi Consulting je dobio ugovor za organizovanje i podršku projekta „Parlamenta za Evropu 2009/10“, inicijative koju je pokrenuo Specijalni Predstavnik Evropske unije u BiH (EUSR) u 2008. godini

U bliskoj suradnji s EUSR osobljem, Pi Consulting će organizovati, moderirati i podržati provedbu sedam sesija tokom 2009/2010 zakonodavne godine. Ugovor je dodijeljen nakon uspješnog završetka pilot projekta, u kojem je sudjelovao Pi Consulting.

Sesije "Parlament za Evropu" se organizuju za ciljanu publiku od oko 30 parlamentaraca iz državnog i entitetskih parlamenata i skupštine Brčko Distrikta, a svaka sesija posvećena je određenoj temi usko vezanoj za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i provedbi prioriteta Evropskog partnerstva. Sesije pružaju mogućnost kolegijalnih razgovora sa istaknutim članova Evropskog parlamenta, članovima parlamenta zemalja članica EU, i prominentnim EU ličnostima sa velikim iskustvom u procesu pristupanja EU.

Arhiva