Najnovije vijesti

16 Apr '09

Potpisan ugovor za realizaciju usavršavanja sa OSCE-om

Pi Consulting potpisao je ugovor za realizaciju usavršavanja s ciljem proširivanja znanja o EU i EU integracijama za zaposlene u uredu ''Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi'' (OSCE) za Bosnu i Hercegovinu. Cilj sveobuhvatnog usavršavanja je da se zaposlenima u OSCE-u da pregled i najnovije informacije u vezi EU institucija, zakonodavnih i procesa odlučivanja, zakonodavnog sistema i principa EU kao i u ključnim politikama EU. Pored toga, usavršavanje će obuhvatiti i proces stabilizacije i pridruživanja EU, metodologiju za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, te ulogu javne uprave u procesu Evropskih integracija.

Arhiva