Najnovije vijesti

10 Feb '09

Pi Consulting se pridružuje inicijativi EUSR-a „Parlament za Evropu“

U posljednjem kvartalu 2008. godine Pi Consulting dobio je ugovor za pružanje podrške i moderiranje, te izvještavanje o akrivnostima pilot projekta „Parlament za Evropu“ (PfE).

Projekat vodi Specijalni Predstavnik Evropske Unije za BiH i on predstavlja dio ukupne outreach kampanje EUSR-a. Osnovni cilj projekta je pospješivanje političkog procesa u BiH kako bi se izgradio samoodrživ mir i stabilnost i kako bi se zemlji pomoglo da pređe sa implementacije mira na evropske integracije.

Tokom ove faze projekta, predviđeno je da se projekat fokusira na kolegijalne diskusije sa članovima Parlamenata sa nivoa države, entiteta i Brčko Distrikta.

Konkretni ciljevi PfE projekta su:

  1. unaprijediti razumijevanje parlamentarnih zastupnika o konkretnom poboljšanju životnih uslova i standarda za građane BiH kroz EU reforme;
  2. povećati motivaciju parlamentarnih zastupnika za učešće u i pružanje podrške procesu evropskih integracija;
  3. povećati odgovornost vlasti u Bosni i Hercegovini prema onima koji su ih izabrali i
  4. identificirati parlamentarne zastupnike koji imaju potencijal da postanu efikasni i pouzdani partneri na provođenju aktivnosti vezanih za EU u BiH.

Arhiva