Najnovije vijesti

07 Mar '08

Potpisan ugovor za realizaciju usavršavanja sa EUSR-om

14. januara Pi Consulting potpisao je ugovor za realizaciju usavršavanja s ciljem osvježavanja i proširivanja znanja o EU i EU integracijama za zaposlene u uredu Specijalnog Predstavnika Evropske Unije (EUSR) za Bosnu i Hercegovinu. Cilj usavršavanja je da se zaposlenima u EUSR-u i OHR-u da pregled i najnovije informacije u vezi EU institucija, zakonodavnih i procesa odlučivanja, zakonodavnog sistema i principa EU kao i u ključnim politikama EU. Pored toga, usavršavanje će obuhvatiti i Proces stabilizacije i pridruživanja EU, metodologiju za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, te ulogu javne uprave u procesu Evropskih integracija.

Arhiva