Najnovije vijesti

25 Sep '14

Emina Kadric i Pi Consulting učestvuju u Međunarodnom programu obuke u strateškom poslovnom upravljanju

Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida) je na osnovu konkursa odabrala gđu. Eminu Kadrić, direktoricu firme Pi Consulting da učestvuje u Međunarodnom programu obuke u strateškom poslovnom upravljanju.

Pi Consulting je postao i ključni učesnik u ovom programu, koji je jedan od dva meÄ‘usobno povezana programa obuke u sklopu Razvoja privatnog sektora (PSD). Učesnici će  svojoj zemlji raditi na StrateÅ¡kom poslovnim planu, Organizacijskom akcionom planu te Zajedničkom akcionom planu za PSD, uz podrÅ¡ku vodstva programa i tutora tokom cijele obuke. Za dodatne informacije vidjeti: www.privatesectordevelopment.se

Arhiva