Najnovije vijesti

13 Feb '15

Pi Consulting, je predao aplikaciju za ETF Inicijativu Poduzetničkih zajednica u ime novo uspostavljenje grupacije za poduzetnike i aktere iz BiH

Ova ETF inicijativa je porkenuta 2013.god. sa namjerom da indentifikuje poduzetničke zajednice i način na koje one pospješuju influzivno upravljanje, sa ciljem provmovisanja njihovg uspijeha. Inicijativa se fokusira na učenje iz dobrih praksi i primjera, bilo malih ili velikih da oblikuju i utječu na ekonomsku budućnost u društvima.

Kroz ovakve inicijative, lokalni akteri rade zajedno, korsiteći svoje kapacitete da bi se kreirala nova radna mjesta i podstakao ekonomski rast i razvoj. Članovi zajednica analiziraju i koriste ljudske resurse da bi poboljšali lokalna tržišta rada kroz indeitifkaciju potrebnih vještina. Udružuju snage kako bi razvili iste i time doprinijeli daljem razvoju poduzetničke kulture. Oni su dinamični i razmišljaju napredno.

Za više detalja pogledajte na ovom linku.

Arhiva