Najnovije vijesti

04 Jun '15

SIDA Međunarodni program obuke u strateškom poslovnom upravljanju

Danas je Pi Consulting predstavio svoj Strateški poslovni plan (SBP) u Gruziji 2015-2017, u okviru programa Strateško poslovno upravljanje. SBP Pi Consulting-a je ambiciozan i ima za cilj da osigura visok rast kao i da bude inovativna firma, koja će uduplati svoja dva portfolia. Proces recenzije SBP je pregledan od strane brojnih kolega.

Arhiva