Najnovije vijesti

13 Nov '15

Novi projekat

Pi Consulting je BiH partner sa Aecom International Development Europe za novi projekat PodrÅ¡ka BiH za pripremu i planiranje IPA Sektora 2016-2017 koju finansira Europska Unija.

ViÅ¡e detalja pogledajte:  www.dei.ba

 http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno.php?akt_id=5060

http://www.zupanijaposavska.ba/proces-programiranja-ipa-ii-za-bih-2016-2017/

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=16014&langTag=bs-BA

Arhiva