Najnovije vijesti

17 Mar '16

Novi ugovor sa ADS

Pi Consulting je potpisao ugovor sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za izradu Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za federalne i kantonalne organe uprave (2016-2020).

Arhiva