Najnovije vijesti

11 Oct '16

Tehnička pomoć za sektorske radne grupe za koordinaciju ciklusa reforme sektora i razvoj nacionalnog sektorskog programa

Pi Consulting je ušao u uži krug na EU projektu kojeg provodi Opća Uprava za Financiranje i Ugovaranje EU, Svjetske banke i drugih donatorskih sredstava u Tirani, Albanija: Tehnička pomoć za sektorske radne grupe za koordinaciju ciklusa reforme sektora i razvoj nacionalnog sektorskog programa.

ViÅ¡e detalja pogledajte: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137463&userlanguage=en

 

Arhiva