Najnovije vijesti

23 Mar '11

Prva sesija EUSR-ovog Parlamenta za Evropu o “Ocjena napretka BiH ka EU – ključni prioriteti za 2011.”

Prva sesija trećeg ciklusa Parlamenta za Evropu (PfE) je održana 24.02.2011 i bila je posvećena važnim diskusijama o napretku Bosne i Hercegovine (BiH) ka Evropskoj uniji (EU) i ulozi parlamentaraca u jačanju tog procesa.

Kao glavne prioritete u 2011. godini, svi govornici i učesnici podvukli su ubrzanu provedbu rezultata izbora iz oktobra 2010. u pogledu formiranja vlade na državnom nivou i u Federaciji BiH. Vlade i Parlamenti BiH treba, dakle, da rade intenzivno na uklanjanju neposrednih prepreka za aplikaciju za članstvo u EU. Prvo treba provesti ustavne amandmane kako bi se primijenila zakonski obavezujuća odluka (Sejdić-Finci vs. BiH) Evropskog suda za ljudska prava (ECHR). Drugo, Zakon o državnoj pomoći treba usvojiti kao i formirati Agenciju za državnu pomoć na nivou države. Treće, Zakon o popisu stanovništva BiH treba biti usvojen i proveden.

Arhiva