Najnovije vijesti

17 Oct '17

Inicijativa za lokalne vlasti

Pi Consultingu je dodijeljen ugovor Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni I Hercegovini (EUSR) za implementaciju projekta Inicijativa za lokalne vlasti.

U kontekstu mandata EUSR-a, cilj koji EUSR ima je pružiti pomoć u vođenju političkih procesa u BiH radi izgradnje samoodrživog mira, stabilnosti kao I radi pomoći da iz faze provedbe mira pređe u fazu evropskih integracija. Svrha projekta je pružiti pomoć kako bi se kroz strategije vlada u BiH (FBiH, RS, Brčko Distrikta) dalje produbila i provodila Reformska agenda na nižim nivoima vlasti. Specifičan cilj je osigurati stručno znanje na polju planiranja i provedbe događaja, ekonomskog planiranja, kao i pružiti administrativnu pomoć radu Zajedničke komisije za inicijative lokalnih vlasti, koji se odvija pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Cjelokupni rezultat projekta je osigurati da stručni rad na pripremi i prikupljanju podataka za članove komisije bude urađen do potrebnog nivoa detalja, te da administrativni i logistički zahtjevi koje podrazumijeva rad Zajedničke komisije budu učinkovito i djelotvorno ispunjeni.

Za vise informacija pogledajte: http://europa.ba/

Arhiva