Najnovije vijesti

13 Jul '18

European Fund for Southeast Europe (EFSE): Studija uticaja uz 2018. godinu za BiH i Kosovo

Pi Consulting je podugovorač za Ecorys Nederland B.V. na projektu koji provodi studiju utjecaja kako bi se procijenio uticaj aktivnosti Fonda na krajnje korisnike u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Studija će analizirati uticaj kredita koje odabrani broj EFSE partnerskih kreditnih institucija daje ciljnoj grupi mikro i malih preduzeća. Utvrdit će se razvojni uticaj kredita na zapoÅ¡ljavanje i prihode.

Više detalja o EFSE-u možete pronaći na https://www.efse.lu/.

Arhiva