Najnovije vijesti

01 Feb '19

Projekat "Diaspora Invest"

Kingsley Aikinis, međunarodni ekspert za mobilizaciju i umrežavanje dijasporskih zajednica, na poziv i uz podršku USAID Projekta "Diaspora Invest", posjetio je Bosnu i Hercegovinu. U sklopu posjete, gospodin Aikins je održao predavanje u Biznis centru bh. dijaspore u Sarajevu, a zatim se u Tesliću sastao sa predstavnicima radnih grupa za izradu strategija za rad sa dijasporom na različitim razinama vlasti. U okviru trodnevnog programa, gospodin Aikins je imao priliku podijeliti svoje znanje i iskustva o mobilizaciji dijaspore iz Republike Irske koja je značajno doprinijela ekonomskom razvoju ove zemlje, ali i predočiti niz uspješnih primjera povezivanja dijaspore širom svijeta.

 

Arhiva