Najnovije vijesti

19 Aug '19

Izgradnja kapaciteta Vlada kako bi uključili organizacije civilnog društva (OCD) u donošenje odluka

Pi Consulting, u konzorciju sa Ecorys Holandija i Eptisa Servicios de Ingenieria Španija na čelu sa ECORYS South East Europe Ltd. ušao je u uži krug za projekat Europske Unije Izgradnja kapaciteta Vlada kako bi uključili organizacije civilnog društva (OCD) u donošenje odluka.

Cilj ovog projekta je pomoći vladama Bosne i Hercegovine da bolje uključe organizacije civilnog društva (OCD) u donošenje odluka i donošenje politika, te poboljšaju/razviju svoje strateške dokumente koji definiraju saradnju s OCD i socijalnim partnerima (zaposlenima, poslodavcima, vladama) na inkluzivnom, procesu zasnovanom na dokazima. Projekat će se usmjeriti na problem slabe saradnje i dijaloga između vlada i civilnog društva u Bosni i Hercegovini i daće potporu socijalnom dijalogu i podršku socijalnim partnerima (zaposlenima, poslodavcima i vladama) uključujući i pitanja poput zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja, ocjenjujući potrebu za novim zakonodavstvom, izradu zakona i praćenje provedbe reformi. Aktivnost će se provoditi kroz tehničku pomoć vladinim strukturama zaduženim za saradnju civilnog društva i socijalni dijalog.

Više detalja oko ovog projekta možete pogledati na liku ispod:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140115

Arhiva