Najnovije vijesti

24 Jan '11

Pi Consulting je dobio ugovor za organizovanje i podršku projekta Parlamenta za Evropu 2010/11, inicijativu Specijalnog Predstavnika Evropske unije u BiH (EUSR)

U bliskoj suradnji s EUSR osobljem, Pi Consulting će organizovati, moderirati i podržati provedbu pet sesija tokom 2010/2011 zakonodavne godine. Ugovor je dodijeljen nakon uspješnog završetka prve faze projekta.

Sesije Parlament za Evropu se organizuju za ciljanu publiku od oko 30 parlamentaraca iz državnog i entitetskih parlamenata i skupštine Brčko Distrikta, a svaka sesija posvećena je određenoj temi usko vezanoj za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i provedbi prioriteta Evropskog partnerstva. Sesije pružaju mogućnost kolegijalnih razgovora sa istaknutim članovima Evropskog parlamenta, članovima parlamenta zemalja članica EU, i prominentnim EU ličnostima sa velikim iskustvom u procesu pristupanja EU.

Arhiva