Najnovije vijesti

18 Nov '19

Daljnja podrška upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini

Pi Consulting je u konzorciju sa firmom FCG Swedish Development AB, ušao u uži izbor za projekat Daljnja podrška upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini.

 

Akcija je usmjerena na poboljšanje procesa planiranja budžeta kroz uvođenje i provedbu programskog budžetiranja, pripremu metodologija za integrirani sustav planiranja javnih politika na svim razinama vlasti, te poboljšanje institucionalnog kapaciteta i procedura za osiguranje usklađivanja srednjoročnih strategija, investicionih planova i srednjoročnog fiskalnog okvira.

 

Više detalja možete pronaći ovdje:

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1572878102973&do=publi.welcome&orderby=upd&aofr=139783&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&searchtype=RS&userlanguage=en

 

Arhiva