Najnovije vijesti

21 Oct '10

Sedmica proširenja – Projekt komunikacije 1

Pi Consulting-u je, 13. oktobra 2010. godine, dodijeljen ugovor za projekt Sedmica proširenja – Projekt komunikacije.

Evropska komisija (EK) svake jeseni usvaja svoj tzv. „paket proširenja“, odnosno set dokumenata u kojima pojašnjava svoju politiku proširenja EU. Ovaj paket uključuje i dokument sa godišnjom strategijom, koji sadrži ažuran pregled Politike proširenja, njenih ciljeva i perspektiva te procjenu napretka kojeg su u proteklih dvanaest mjeseci postigle svaka od zemalja kandidata i zemalja potencijalnih kandidata. Pored toga, objavljuju se i detaljni Izvještaji o napretku, gdje agencije u službi Komisije vrše monitoring i detaljnu procjenu onoga što je svaka pojedinačna zemlja kandidat odnosno zemlja potencijalni kandidat postigla u protekloj godini te gdje je to potrebno uložiti dodatne napore.

Svrha ovog projekta leži u pomaganju Delegaciji EU u BiH pri obavljanju aktivnosti informiranja i komuniciranja tokom „sedmice proširenja“, a u cilju informiranja javnosti o EU i njenoj politici, uz poseban naglasak na politiku proširenja EU.

www.prosirenje.ba
Sedmica Proširenja Facebook

Arhiva