Najnovije vijesti

11 Mar '21

Pilot studija Svjetske banke o transparentnosti i odgovornosti u upravljanju javim finansijama u sektoru zdravstva u Bosni i Hercegovina

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Pi Consulting izabran od strane Svjetske banke za provođenje pilot studije o transparentnosti i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama (PFM) u zdravstvenim sistemima ...

Saznaj više


22 Jan '21

Naš prijedlog kako učiniti da 2021. bude godina u kojoj će građani i vlasti u Bosni i Hercegovini raditi kao partneri kako bi krizu pretvorili u realnu priliku za prosperitet i rast.

  ViÅ¡e detalja možete pronaći na linku: https://speakerdeck.com/pi71000/konvencija-za-ekonomski-rast-i-prosperitet-u-bosni-i-hercegovini-2021-2040

Saznaj više


19 Feb '20

Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini/Paket socioekonomskih reformi – kratkoročna tehnička ekspertiza

Pi Consulting je kompanija koja implementira ovaj projekt financiran od strane EUSR-a u Bosni i Hercegovini s ciljem pružanja asistencije naporima za unapreÄ‘enje socioekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini. ...

Saznaj više


19 Feb '20

Pi Consulting-u dodijeljen Projekt za pružanje podrške provedbi mjera socioekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini

Pi Consulting-u je dodijeljen novi projekt kojeg financira EUSR u Bosni i Hercegovini u cilju pružanja asistencije naporima za provedbu socioekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini. MiÅ¡ljenje Evropske ...

Saznaj više


18 Nov '19

Daljnja podrška upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini

Pi Consulting je u konzorciju sa firmom FCG Swedish Development AB, uÅ¡ao u uži izbor za projekat Daljnja podrÅ¡ka upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini.   Akcija je usmjerena na ...

Saznaj više


19 Aug '19

Izgradnja kapaciteta Vlada kako bi uključili organizacije civilnog društva (OCD) u donošenje odluka

Pi Consulting, u konzorciju sa Ecorys Holandija i Eptisa Servicios de Ingenieria Španija na čelu sa ECORYS South East Europe Ltd. ušao je u uži krug za projekat Europske Unije Izgradnja kapaciteta Vlada ...

Saznaj više


08 Aug '19

Podrška NIPAC-u u programiranju pretpristupne pomoći Bosni i Hercegovini

Pi Consulting, u konzorciju sa Mott MacDonald Rumunija Srl i Participom GmbH Njemačka ušao je u uži krug za projekat Europske Unije Podrška NIPAC-u u programiranju pretpristupne pomoći Bosni i Hercegovini. Cilj ...

Saznaj više


30 May '19

Pi Consulting na konferenciji Izazovi Europe: Rast, konkurentnost, inovacije i blagostanje

Dr. Renzo Daviddi, viÅ¡i savjetnik u Pi Consultingu je sa Dr. Milicom Uvalić, profesorom na Univerzitetu u PeruÄ‘i, predstavio  rad pod nazivom: ÄŒiniti ispravne stvari iz ispravih razloga: TroÅ¡ak ...

Saznaj više


22 Feb '19

USAID/BiH Projekat reforme finansijskog sektora (FINRA)

Pi Consulting je partner u konsorcijumu predvođenom kompanijom Financial Markets International, Inc. koji provodi ovaj projekat finansiran od strane USAID/BiH. Projekat nastoji pomoći u naporima da se financijski ...

Saznaj više


01 Feb '19

Projekat "Diaspora Invest"

Kingsley Aikinis, međunarodni ekspert za mobilizaciju i umrežavanje dijasporskih zajednica, na poziv i uz podršku USAID Projekta "Diaspora Invest", posjetio je Bosnu i Hercegovinu. U sklopu posjete, ...

Saznaj više


19 Dec '18

Nezavisni monitoring, evaluacija i učenje Fonda za dobro upravljanje (GGF)

Pi Consulting je BH konzorcijum partner sa Ecorys, Ujedinjenog Kraljevstva za novi UK FCO (Ured za strance i Komonvelte Ujedinjenog Kraljevstva) projekat Nezavisni monitoring, evaluacija i učenje Fonda za dobro ...

Saznaj više


09 Aug '18

Uži izbor - Tehnička pomoć za koordinaciju i provedbu nacionalnih reformi na području zapošljavanja i vještina (NESS)

  Pi Consulting je u konzorciju sa firmom Particip GmbH (Njemačka), Berufsforderungsinstitut Wien (Austrija) i Avanntive Consulting shpk (Albanija), uÅ¡ao u uži izbor za projekat Tehnička pomoć ...

Saznaj više


13 Jul '18

European Fund for Southeast Europe (EFSE): Studija uticaja uz 2018. godinu za BiH i Kosovo

Pi Consulting je podugovorač za Ecorys Nederland B.V. na projektu koji provodi studiju utjecaja kako bi se procijenio uticaj aktivnosti Fonda na krajnje korisnike u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Studija ...

Saznaj više


25 Jun '18

Inicijativa za lokalne vlasti

Za Izvještaj o Inicijativi za lokalne vlasti pogledajte: http://europa.ba/wp-content/uploads/2018/06/Master-LGI-report-04062018-web-eng.pdf http://europa.ba/?p=57157 http://europa.ba/?page_id=57070

Saznaj više


17 Oct '17

Inicijativa za lokalne vlasti

Pi Consultingu je dodijeljen ugovor Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni I Hercegovini (EUSR) za implementaciju projekta Inicijativa za lokalne vlasti. U kontekstu mandata EUSR-a, cilj koji EUSR ima je pružiti ...

Saznaj više


02 Feb '17

Evaluacija i nadgledanje Sektorskog reformskog ugovora za reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama

Pi Consulting je uÅ¡ao u uži krug za EU projekat Evaluacija i nadgledanje Sektorskog reformskog ugovora za reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama u Srbiji. ViÅ¡e detalja pogledajte:  https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138059

Saznaj više


14 Nov '16

Podrška NIPAC u programiranju IPA II u Bosni i Hercegovini

Pi Consulting je partner EPTISI na projektu podrÅ¡ke Bosni i Hercegovini (BiH) Nacionalnog IPA koordinatora (NIPAC) Ureda. Za viÅ¡e informacija molim vas da pogledate link:  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28007-2015:TEXT:EN:HTML&tabId=1

Saznaj više


10 Nov '16

Održivi ciljevi razvoja i energetske efikasnosti u proizvodnji

Pi Consulting je moderirao dogaÄ‘aj Å vedske Ambasade o održivom razvoju i energetskoj efikasnosti. Za viÅ¡e informacija molim vas da pogledate: https://twitter.com/swedenbih

Saznaj više


11 Oct '16

Tehnička pomoć za sektorske radne grupe za koordinaciju ciklusa reforme sektora i razvoj nacionalnog sektorskog programa

Pi Consulting je ušao u uži krug na EU projektu kojeg provodi Opća Uprava za Financiranje i Ugovaranje EU, Svjetske banke i drugih donatorskih sredstava u Tirani, Albanija: Tehnička pomoć za sektorske ...

Saznaj više


11 Oct '16

EU Info Centar

Pi Consulting je uÅ¡ao u uži krug za EU projekat Upravljanje Info centra EU i EU info bodova 2017-2018 Bosna i Hercegovina. ViÅ¡e detalja pogledajte:    https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138056

Saznaj više


05 Aug '16

Pi Consulting podržava rad Udruženja distrofičara Kantona Sarajevo

Pi Consulting je višegodišnji donator Udruženja distrofičara Kantona Sarajevo i posebno je ponosan na zahvalnicu koju je dobio povodom donacija Udruženju za nabavku i servisiranje ortopedskih pomagala ...

Saznaj više


15 Jul '16

Pi Consulting u priči o uspjehu na Restart.ba - Rad za Ekonomski prosperitet BiH

 Za viÅ¡e detalja pogledajte:  http://restart.ba/success-stories/  

Saznaj više


11 May '16

Novi EU projekat

Naš Konzorcij na čelu s Roland Berger, ušao je u uži izbor za projekat Tehničke pomoći za sektore radnih grupa koordinacije ciklusa reforme sektora i razvoja programa nacionalnih sektora - EU projekat ...

Saznaj više


17 Mar '16

Novi ugovor sa ADS

Pi Consulting je potpisao ugovor sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za izradu Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za federalne i kantonalne organe uprave (2016-2020).

Saznaj više


04 Mar '16

Poslovni skup Biznis plus

Pi Consulting je danas u Bihaću na Biznis plus konferenciji Poslovni skup Biznis plusa sa glavnom temom EU i ostalih fondova, mogućnosti saradnje i projekata. http://ba.biznis-plus.com/node/10487/Skup-u-Biha%C4%87u

Saznaj više


02 Feb '16

Capacity building of governments’ institutions to engage in a policy dialogue with civil society

 Pi Consulting, u saradnji sa Ecorys uÅ¡ao je u uži krug za projekat Europske Unije Capacity building of governments’ institutions to engage in a policy dialogue with civil society. https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1454410979922&do=publi.getDoc&documentId=154152&pubID=136461

Saznaj više


30 Nov '15

UK BiH Fellowship program

Pi Consulting je potpisao ugovor sa Britanskom Ambasadom Sarajevo da moderira UK BiH Fellowship program koji će se održati 5/6 decembra 2015 godine na VlaÅ¡iću. Za viÅ¡e detalja pogledajte: http://blogs.fco.gov.uk/bs/edwardferguson/2015/11/27/rast-radna-mjesta-i-pravicnost-reformska-agenda/

Saznaj više


13 Nov '15

Novi projekat

Pi Consulting je BiH partner sa Aecom International Development Europe za novi projekat PodrÅ¡ka BiH za pripremu i planiranje IPA Sektora 2016-2017 koju finansira Europska Unija. ViÅ¡e detalja pogledajte:  www.dei.ba  http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno.php?akt_id=5060 http://www.zupanijaposavska.ba/proces-programiranja-ipa-ii-za-bih-2016-2017/ http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=16014&langTag=bs-BA

Saznaj više


06 Nov '15

Dijalog o klimatskim promjenama - Dan 2. sa Ambasadorima. BiH studenti rock!

 Za viÅ¡e detalja pogledajte: http://europa.ba/?p=37543 

Saznaj više


02 Nov '15

Novi ugovor sa GIZ-om

 Pi Consulting je potpisao ugovor sa GIZ-om (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) za moderiranje konferencije Dijalog o klimatskim promjenama u BiH koji će trajati dva dana. Dijalog ...

Saznaj više


01 Oct '15

Pi Consulting, višegodišnji sponzor Državnog prvenstva u atletici za osobe sa posebnim potrebama

 U suradnji sa Klubom specijalnih sportova Tuzla, Pi Consulting je posebno ponosan na viÅ¡egodiÅ¡nje sponzorstvo Državnog prvenstva u atletici za osobe sa posebnim potrebama sa područja cijele Bosne ...

Saznaj više


29 Sep '15

Novi projekat

Pi Consulting, u suradnji sa BDO Consulting UK uÅ¡ao je u uži izbor za EBRD projekat EU/EBRD SME Competitiveness Support Facility (SME-CSF) u Bosni i Hercegovini.  

Saznaj više


30 Jun '15

EU projekat „Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“

Pi Consulting, u suradnji sa Ecorys uÅ¡ao je u uži izbor za EU projekat „PodrÅ¡ka socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“.  

Saznaj više


04 Jun '15

SIDA Međunarodni program obuke u strateškom poslovnom upravljanju

Danas je Pi Consulting predstavio svoj Strateški poslovni plan (SBP) u Gruziji 2015-2017, u okviru programa Strateško poslovno upravljanje. SBP Pi Consulting-a je ambiciozan i ima za cilj da osigura visok rast ...

Saznaj više


15 Apr '15

Pi Consulting je uspješno implementirao trening za obuku iz oblasti komunikacije za uposlenike Delegacije Evropske unije u BiH, na temu Poboljšanje komunikacije kao prevencija sukoba

Pi Consulting je uspješno implementirao trening za obuku iz oblasti komunikacije za osoblje Delegacije Evropske unije u BiH, na temu Poboljšanje komunikacije kao prevencija sukoba. Trening je održan 18. marta ...

Saznaj više


12 Mar '15

Pi Consulting je ušao u uži izbor za BiH Biznis Nagradu Gazela

Na osnovu završnih računa od 2009 do 2013 godine, Pi Consulting je ušao u uži izbor top 500 najbrže rastućih malih i srednjih preduzeća u BiH (po EU standardima). Žiri koji čine najeminentniji stručnjaci ...

Saznaj više


04 Mar '15

Projekat Izazov - Od 275 poslanih prijedloga, Pi Consulting je ušao u uži izbor i dostigao završni stadij u fazi odabira

Ambasada Švedske u Sarajevu je pokrenula Izazov - poziv za kompanije da se takmiče za finansijsku podršku za svoje poslovne ideje.

Saznaj više


13 Feb '15

Pi Consulting, je predao aplikaciju za ETF Inicijativu Poduzetničkih zajednica u ime novo uspostavljenje grupacije za poduzetnike i aktere iz BiH

Ova ETF inicijativa je porkenuta 2013.god. sa namjerom da indentifikuje poduzetničke zajednice i način na koje one pospješuju influzivno upravljanje, sa ciljem provmovisanja njihovg uspijeha. Inicijativa se ...

Saznaj više


11 Jan '15

Pi Consulting je dobio ugovor Delegacije Evropske unije u BiH za obuku iz oblasti kominikacija

Pi Consulting je dobio ugovor  Delegacije Evropske unije u BiH za obuku iz oblasti kominikacija. Trening ce biti odrzan 18.03.2015. god. na Jahorini.

Saznaj više


25 Sep '14

Emina Kadric i Pi Consulting učestvuju u Međunarodnom programu obuke u strateškom poslovnom upravljanju

Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida) je na osnovu konkursa odabrala gđu. Eminu Kadrić, direktoricu firme Pi Consulting da učestvuje u Međunarodnom programu obuke u strateškom poslovnom ...

Saznaj više


10 Jan '14

Pi Consulting je bio učesnik međunarodne konferencije Socijalni utjecaj evropske krize na zapadnom Balkanu / jugoistočnoj Evropi

Konferencija je organizovana od strane Südosteuropa - Gesellschaft u saradnji sa Friedrich Ebert Fondacijom u Berlinu 29. novembra 2013.

Saznaj više


19 Oct '12

Pi Consulting kao dio Startup Weekend-a Sarajevo

Startup Weekend je pokret aktivnih poduzetnika koji kroz učenje osnova pokretanja biznisa imaju uspješne poduhvate.Od Mongolije do Južne Afrike, od Londona do Brazila dolaze ljudi iz cijelog svijeta na jedno ...

Saznaj više


07 Feb '12

Pi Consulting je ušao u TOP 100 brzorastućih gazela

U konkurenciji preko 20 hiljada registriranih firmi u Federaciji BiH, naša kompanija je po zadatim ekonomskim standardima ušla u TOP 100 brzorastućih gazela, link.

Saznaj više


27 May '11

Četvrta sesija EUSR-ovog Parlamenta za Evropu ''Brisel će pomoći ali BiH mora ispuniti obaveze''

Bosni i Hercegovini potrebna je državna vlada i to je osnovni prioritet, poručili su zvaničnici EU parlamentarcima iz BiH tokom njihove dvodnevne posjete Briselu, u okviru inicijative Ureda specijalnog predstavnika ...

Saznaj više


23 Mar '11

Druga sesija EUSR-ovog Parlamenta za Evropu o ''Reformi javne uprave u BiH – neposredni prioriteti''

Druga sesija trećeg ciklusa Parlamenta za Evropu je održana 07.03.2011. i bila je posvećena raspravi o reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini (BiH), pogotovo u pogledu neposrednih prioriteta BiH na ...

Saznaj više


23 Mar '11

Prva sesija EUSR-ovog Parlamenta za Evropu o “Ocjena napretka BiH ka EU – ključni prioriteti za 2011.”

Prva sesija trećeg ciklusa Parlamenta za Evropu (PfE) je održana 24.02.2011 i bila je posvećena važnim diskusijama o napretku Bosne i Hercegovine (BiH) ka Evropskoj uniji (EU) i ulozi parlamentaraca u jačanju ...

Saznaj više


24 Jan '11

Pi Consulting je dobio ugovor za organizovanje i podršku projekta Parlamenta za Evropu 2010/11, inicijativu Specijalnog Predstavnika Evropske unije u BiH (EUSR)

U bliskoj suradnji s EUSR osobljem, Pi Consulting će organizovati, moderirati i podržati provedbu pet sesija tokom 2010/2011 zakonodavne godine. Ugovor je dodijeljen nakon uspješnog završetka prve faze projekta.

Saznaj više


21 Dec '10

Sedmica proširenja – Projekt komunikacije 2

Uzimajući u obzir uspjeh Sedmice proširenja – Projekt komuniciranja 1, kao i veliki broj odličnih fotografija i slogana nastalih kroz ovaj projekt, Pi Consulting-u je dodijeljeno da implementira ...

Saznaj više


21 Oct '10

Sedmica proširenja – Projekt komunikacije 1

Pi Consulting-u je, 13. oktobra 2010. godine, dodijeljen ugovor za projekt Sedmica proširenja – Projekt komunikacije.

Saznaj više


26 Jul '10

Pi Consulting je od strane Britanske Ambasade u Bosni i Hercegovini dobio ugovor za pripremu e-learining kurseva o pristupanju EU

U aprilu 2010. godine Pi Consulting je dobio ugovor za pripremu e-learning kurseva sa posebnim fokusom na pitanja u vezi pristupanja EU, koji će obuhvatiti sljedeće oblasti: IPA fondovi, program Zajednice ...

Saznaj više


26 Jul '10

Pi Consulting-u je dodijeljen EU ugovor za pružanje podrške uvođenju interne finansijske kontrole u institucijama javnog sektora (PIFC) u Bosni i Herzegovini

Pi Consulting je član konzorcija kojeg predvodi PKF (UK) LLP, a koji je dobio EU projekat Podrška uvođenju interne finansijske kontrole u institucijama javnog sektora (PIFC) u Bosni i Herzegovini. Ostala ...

Saznaj više


26 Apr '10

Peta sesija EUSR-ovog Parlamenta za Evropu „Uspostava jedinstvenog ekonomskog prostora i pristupanje EU”

Peta sesija drugog ciklusa inicijative "Parlament za Evropu" fokusirala se na stvaranje jedinstvenog ekonomskog prosotra u Bosni i Hercegovini (BiH), unutrašnje tržište Evropske Unije (EU) i EU integracije. Govornici ...

Saznaj više


23 Mar '10

EUSR-ova 3. sesija Parlamenta za Evropu na temu "Uloga parlamenta u procesu pristupanja EU - slovensko iskustvo"

Na trećoj sesiji drugog ciklusa EUSR-ove inicijative Parlament za Evropu prenesena su iskustva Slovenije na putu ka Evropskoj uniji (EU). Sesija je otvorena riječima dobrodošlice i uvodnim izlaganjem dr. ...

Saznaj više


23 Mar '10

ÄŒetvrta sesija EUSR-ovog Parlamenta za Evropu o "Reformi energetskog sektora"

Izlagači na četvrtoj sesiji četvrtoj drugog ciklusa EUSR-ove inicijative Parlament za Evropu izlagali su na temu reforme energetskog sektora i njenog značaja u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU). ...

Saznaj više


23 Mar '10

Pi Consulting je realizirao obuku o Pristupu logičkog okvira (LFP) za uposlenike Specijalnog predstavnika Evropske unije (EUSR) u Bosni i Hercegovini

23. februara 2010. godine Pi Consulting je ugovorio realizaciju obuke o Pristupu logičkog okvira (LFP) za uposlenike specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Saznaj više


22 Jan '10

EU projekat Horizontalna potpora za koordinaciju sa međunarodnim finansijskim institucijama (IFI) na zapadnom Balkanu i Turskoj je dodijeljen našem konzorcijumu

Pi Consulting je član konzorcija predvođenog sa PM International (Irska) koji je dobio Regionalni EU projekat Horizontalna potpora za koordinaciju sa međunarodnim finansijskim institucijama (IFI) na zapadnom ...

Saznaj više


26 Dec '09

“Parlament za Evropu” je razgovarao o reformi javne uprave i radu državne službe

Druga sjednica “Parlamenta za Evropu” održana je 17. decembra 2009. godine u Sarajevu i okupila je predstavnike zakonodavnih tijela na državnom, entitetskom i nivou Distrikta Brčko koji su razgovarali ...

Saznaj više


26 Nov '09

“Parlament za Evropu” o prioritetima implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Evropskom partnerstvu i napretku reformi

Prva sesija novog ciklusa inicijative "Parlament za Evropu" održala se 20. novembra 2009. godine, u Sarajevu. Sesija je okupila predstavnike zakonodavne vlasti s državnog, entitetskog i nivoa Brčko ...

Saznaj više


22 Oct '09

USAID/ SIDA Jačanje intervencija za ubrzan napredak na tržistu (FIRMA) u BiH je projekat koji je dobio EMG. Pi Consulting je podugovarač u ovom važnom projektu.

Fokus projekta FIRMA je pomoći SME-a u tri sektora kapitalizirajući njihove relativne komparativne prednosti i prevesti iste na jake konkurentske prednosti, rješavajući identifikovane izazove.

Saznaj više


22 Oct '09

Potpisan ugovor za realizaciju usavršavanja sa Direkcijom za Evropske integracije

Pi Consulting potpisao je ugovor za realizaciju usavršavanja o uspješnoj implementaciji projekata sa Direkcijom za Evropske integracije BiH. Cilj usavršavanja je da se zaposlenima u DEI kao i SPOs ojača ...

Saznaj više


30 Aug '09

EU CORIN II

Dana 9. jula 2009 počela je provedba EU projekta EU CORIN II koji je tad i službeno započeo. Projekt je nastavak prve faze EU CORIN I koji je završio u aprilu 2009. Projekt će se provoditi u toku naredne ...

Saznaj više


11 Jun '09

Pi Consulting je dobio ugovor za organizovanje i podršku projekta „Parlamenta za Evropu 2009/10“, inicijative koju je pokrenuo Specijalni Predstavnik Evropske unije u BiH (EUSR) u 2008. godini

U bliskoj suradnji s EUSR osobljem, Pi Consulting će organizovati, moderirati i podržati provedbu sedam sesija tokom 2009/2010 zakonodavne godine. Ugovor je dodijeljen nakon uspješnog završetka pilot projekta, ...

Saznaj više


08 Jun '09

Pi Consulting će učestvovati u pripremi OECD Indeksa Investicijskih Reformi 2009

Pi Consulting je dobio ugovor za pripremu neovisnog inputa u fazi mjerenja OECD indeksa investicijskih reformi 2009 za oblast trgovinske politike i unaprjeđenja trgovine. Indeks investicijskih reformi (IRI) je ...

Saznaj više


16 Apr '09

Potpisan ugovor za realizaciju usavršavanja sa OSCE-om

Pi Consulting potpisao je ugovor za realizaciju usavršavanja s ciljem proširivanja znanja o EU i EU integracijama za zaposlene u uredu ''Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi'' (OSCE) za Bosnu i Hercegovinu. ...

Saznaj više


10 Feb '09

Pi Consulting se pridružuje inicijativi EUSR-a „Parlament za Evropu“

U posljednjem kvartalu 2008. godine Pi Consulting dobio je ugovor za pružanje podrške i moderiranje, te izvještavanje o akrivnostima pilot projekta „Parlament za Evropu“ (PfE).

Saznaj više


30 Jun '08

Pi Consulting učestvuje u „Partnerstvu za unapređenje ekonomskih reformi u BiH“

U proljeće 2008. Godine USAID je zvanično pokrenuo projekat „Partnerstvo za unapređenje ekonomskih reformi u BiH“ (PARE) koji će biti implementiran od strane Chemonics International. Pi ...

Saznaj više


07 Mar '08

Potpisan ugovor za realizaciju usavršavanja sa EUSR-om

14. januara Pi Consulting potpisao je ugovor za realizaciju usavršavanja s ciljem osvježavanja i proširivanja znanja o EU i EU integracijama za zaposlene u uredu Specijalnog Predstavnika Evropske Unije (EUSR) ...

Saznaj više


30 Oct '07

Zvanični početak projekta EU podrške Direkciji za ekonomsko planiranje BiH

Implementacija projekta EU podrške Direkciji za ekonomsko planiranje BiH kojeg finansira Evropska Unija zvanično je otpočela 3. septembra. Projekat predstavlja nastavak prve faze EU podrške Jedinici za planiranje ...

Saznaj više


09 Jul '07

Pi Consulting online

Pi Consulting internet stranica aktivna je od 9. avgusta 2007!

Saznaj više