Filozofija

Pi Consulting je dinamična konsultantska kompanija koja djeluje iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina i koja je fokusirana na oblasti pristupanja EU, ekonomskog razvoja i izgradnje institucija u regionu zapadnog Balkana. Kompanija učestvuje u realizaciji projekata reformi u oblasti ekonomskog razvoja i reformi u kontekstu EU u Bosni i Hercegovini, Albaniji i na Kosovu, sa posebnim naglaskom na institucionalni i razvoj kapaciteta potrebnih kako bi se sa uspjehom ispunili zahtjevi procesa Evropskih integracija.

Pi konsultanti su visoko obrazovani i energični. Mi predano radimo kako bismo osigurali da su naše informacije tačne i ažurne, da je naša analiza sveobuhvatna i relevantna i da je naše razmišljanje inovativno i napredno.

Grupu eksperata okupljenih oko kompanije sačinjavaju stručnjaci koji su cijenjeni u svojim užim stručnim oblastima ekonomskog upravljanja i analize, institucionalnog razvoja i EU integracija.