Evropske integracije i ekonomski razvoj

Evropske integracije i ekonomski razvoj

Rad kompanije Pi Consulting na projektima je posebno usmjeren na ekonomsku i institucionalnu reformu sa ciljem integracije i pristupanja Evropskoj uniji (EU). Aktivni smo i na polju ekonomskog razvoja i reformskih projekata vezanih za Evropsku uniju u BiH i ostalim zemljama Zapadnog Balkana, sa posebnim naglaskom na izazove ekonomskog rasta, fiskalnu politiku i institucionalni razvoj kao i na razvoj kapaciteta potrebnih za uspješno ispunjavanje zahtjeva koji proizlaze iz integracije u EU.

U ovom važnom području, naša stručnost je velika i iskazuje se u sljedećem poljima:

  • Doprinos održivom ekonomskom razvoju kroz jačanje kapaciteta vlade da generira zdrave ekonomske politike, uzimajući u obzir strateÅ¡ki cilj evropskih integracija:
  • PodrÅ¡ka i davanje inputa za cijeli niz strateÅ¡kih dokumenata, kao i izradu izvjeÅ¡taja o monitoringu koji zadrže analizu provedbe strategija:
  • Omogućavanje reformi koje će dovesti do usmjerene, usaglaÅ¡ene, učinkovite, transparentne i na usluge orijentirane javne uprave, sposobne da vodi zemlje, u prvom redu BiH, kroz Proces stabilizacije i pridruživanja (SSP) i pristupanja EU, kao i
  • UvoÄ‘enje metodologije usklaÄ‘ivanja nacionalnih zakona za zakonodavstvom EU.