Pitanja vezana za konflikt

Pitanja vezana za konflikt

U okviru ovog područja mi pružamo obuku o sprječavanju konflikta.

Cilj obuke je:

  • Naučiti kako dolazi do sukoba, Å¡ta ih uzrokuje i kako ih u budućnosti spriječiti kroz bolju komunikaciju;
  • Predstaviti i objasniti različite načine komuniciranja koji uključuju, izmeÄ‘u ostalog, verbalnu i neverbalnu komunikaciju i efikasnu profesionalnu komunikaciju; i
  • Povećati nivo timskog rada i timske kohezije.
Za više detalja, pogledajte: Trening za EU Delegaciju (pod završeni projekti).