Naida Čaršimamović Vukotić
Kljucna ekspertiza i Kvalifikacije

KLJUÄŒNA EKSPERTIZA

 • Monitoring, evaluacija i učenje (MEL)

 • Upravljanje javnim financijama (PFM) i makro-fiskalne politike djelovanja;

 • UnaprjeÄ‘enje kapaciteta i savjetovanje o politikama djelovanja;
 •  Projektno upravljanje;  
 • Istraživačke metode.

KVALIFIKACIJE

 • Istraživanja, empirijske analize, unapreÄ‘enje kapaciteta, obuke, predavanja, te pružanju savjeta o politikama  djelovanja u BiH, zapadnom Balkanu, te regiji Europe i centralne Azije;

 • Opsežno znanje i meÄ‘unarodno iskustvo u monitoringu, evaluaciji i učenju (MEL);

 • Å iroko znanje i praktično meÄ‘unarodno i bh. iskustvo u pružanju tehničke pomoći i savjeta o politikama djelovanja u oblasti PFM-a (uključujući i budžetiranje na temelju programa i učinaka i srednjoročno budžetiranje);

 • Upravljanje projektima;

 • Temeljito razumijevanje fiskalnih, ekonomskih i političkih sistema u BiH;

 •  Iskustvo u radu i direktno s vladinim dužnosnicima i na nezavisnim istraživanjima na projektima finansiranim od strane meÄ‘unarodnih razvojnih organizacija.