Naida Čaršimamović Vukotić

Naida Čaršimamović Vukotić je ekspert za makro-fiskalnu oblast i monitoring i evaluaciju.

Ima skoro petnaest godina iskustva u istraživanjima, empirijskim analizama, unaprjeđenju kapaciteta, te pružanju savjeta o politikama djelovanja u BiH, regiji zapadnog Balkana, te regiji Europe i centralne Azije. Njeno opsežno iskustvo uključuje rad direktno s vladinim dužnosnicima na reformama i strateškom planiranju, kao i rad na nezavisnim projektima i istraživanjima financiranim od strane Svjetske banke, Ureda Vlade UK za međunarodni razvoj (DFID), Europske komisije, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH (EUSR), te Agencije SAD-a za međunarodni razvoj (USAID).

Ovo uključuje preko osam godina rada kao međunarodni konsultant za budžet u okviru programa upravljanja javnim financijama Svjetske banke za ministarstva finansija preko dvadeset zemalja u regiji Europe i centralne Azije, te četiri godine iskustva u pružanju tehničke pomoći Ministarstvu financija i trezora BiH u oblasti planiranja budžeta. Naida posjeduje i opsežno znanje i međunarodno iskustvo u oblasti monitoringa i evaluacije u svim fazama, uključujući strateško planiranje, dizajn, monitoring učinaka, evaluacije uticaja i evaluacije učinka. Posjeduje i iskustvo u upravljanju projektima na najvišem nivou, uključujući obnašanje funkcije šefice USAID-ovog Projekta podrške monitoringu i evaluaciji u BiH.

Naida je radila i kao makroekonomski ekspert na međunarodnom projektu Europske komisije Horizontalna podrška EU-a koordinaciji s međunarodnim financijskim institucijama na zapadnom Balkanu”; kao ekspert za javne financije na Projektu Svjetske banke za financijska pitanja općina u jugoistočnoj Europi; te kao dio tima Svjetske banke koji je pripremio ocjenu javnih rashoda i financijske odgovornosti (PEFA) za BiH.

Završila je studij iz ekonomije i političkih nauka, te magistarski studij iz područja financija i ekonomije u SAD-u, a trenutačno pohađa doktorski studij ekonomije.

Emina Kadric