Usluge

Pi Consulting je specijaliziran u sljedećim područjima:


  • Svi aspekti evropskih integracija, od institucionalnog dizajna preko javnog zagovaranja do poslovnog razvoja;
  • Upravljanje EU pomoći i programima;
  • Upravljanje javnim finansijama (PFM) i makrofiskalne politike;
  • Monitoring, evaluacija i učenje (MEL);
  • Institucionalni razvoj, izgradnja kapaciteta i savjetovanje o politikama djelovanja; te
  • Istraživačke metode.

Takođe pružamo i ekspertske usluge u drugim oblastima u skladu sa zahtjevima.