Pi tim

Mi smo uvijek na raspolaganju da vam pružimo podrÅ¡ku ili savjet. Bez obzira da li se radi o pitanjima u vezi EU integracija, detaljnih sektorskih procjena ili o vaÅ¡em potpuno specifičnom slučaju, naÅ¡i stručnjaci će vam dati nepristrasan savjet ili pronaći posebno prilagoÄ‘ena rjeÅ¡enja koja će odgovarati vaÅ¡im jedinstvenim potrebama i zahtjevima. 

Pored glavnog tima, radimo sa širokom mrežom stručnjaka i konsultanata u različitim oblastima ekspertize u Bosni i Hercegovini, zapadnom Balkanu i na globalnom nivou.

Naš osnovni tim se sastoji od:

Naida Čaršimamović Vukotić
Pi ekspert za makro-fiskalnu oblast i monitoring i evaluaciju

biografija
ključna ekspertiza i kvalifikacije