Pi Consulting i društvena odgovornost

CSR

U okviru CRS-a, Pi Consulting je već dugo posvećena održivosti. Naš pristup se može sažeti riječima:

  • Biti kompanija u čiju je filozofiju ugraÄ‘en CSR;
  • Ulagati u bh. druÅ¡tvo kroz odnos sa uposlenima, klijentima, lokalnim zajednicama i ostalim zainteresiranima kroz pružanje finansijske, logističke i ljudske podrÅ¡ke brojnim nevladinim udruženjima, organizacijama, pojedincima i institucijama; i
  • Kroz razne programe, želimo ulagati u: (i) obrazovanje i podrÅ¡ku socijalno ugroženoj kategoriji mladih kroz programe stipendiranja; (ii) poboljÅ¡ati kvalitet okoliÅ¡a; i (iii) pomoći u izgradnji boljeg okoliÅ¡a kroz kontinuirano ulaganje u tehnologije usmjerene na okoliÅ¡.

Mi vjerujemo da se u vezi sa svim aspektima našeg poslovanja, kao odgovorni korporativni građani, moramo baviti pitanjima održivih praksi u pogledu okoliša, pokazujući time brigu, poštovanje i saosjećanje za svoj narod, širu zajednicu i okoliš. Posvećeni smo izgradnji boljeg okoliša kroz stalno ulaganje u primjenu tenologija okoliša. Društvena odgovornost Pi Consultinga ogleda se kroz predanost poboljšanju prilika kroz kontinuirana ulaganja na planu okoliša, kako ona progresivno usvajaju inovativne tehnologije i opremu. Pi Consulting na nivou cijele kompanije provodi program smanjenja proizvodnje otpada sa ciljem smanjenja količine čvrstog otpada kojeg treba odlagati. Pozitivni rezultati su u našem svakodnevnom radu ponovno postignuti na planu smanjenja otpada i reciklaže, uključujući plastične kasete koje se koriste za faks-aparate i štampače, punjive baterije, fluoroscentne sijalice i papirni otpad.

Pi Consulting je pokrenula proces uvođenja 100% ekoloških ponovno iskoristivih vrećica. U firmi Torte i to nastojimo proširiti korištenje ekološkog materijala na sve ponovno iskoristive materijale.

Mozaik fondacija

Zahvaljujući našim dokazanim i velikodušnim filantropskim aktivnostima, u konkurenciji od 92 nominovane kompanije za nagradu DOBRO za filantropiju, Pi Consulting je jedan od četiri finalista u kategoriji malih preduzeća. Više informacija

TORTE i to druÅ¡tvena odgovornost 

Poslovna jedinica Pi Consulting-a, TORTE i to je takoÄ‘er vrlo aktivna u druÅ¡tveno odgovornom poslovanju.

Više