Projekti

09 Feb '15

Priprema e-learning kurseva o pristupanju EU

Pi Consulting je implementirao ugovor Britanske Ambasade u BiH za pripreme e-learning kurseva sa posebnim fokusom na pitanja u vezi pristupanja EU, koji će obuhvatile sljedeće oblasti: IPA fondovi, program Zajednice i IPA komponente III, IV i V – priprema za korištenje i apsorpciju.

Osnovni cilj ovog projekta bio je da doprinese stvaranju okruženja koje će državnim službenicima omogućiti pristup cjeloživotnom učenju. Uzimajući u obzir ovaj važan cilj, e-learning kursevi su također imali za cilj da otklone određeni broj nedostataka koji su identificirani unutar uprave u BiH, a koji se odnose na set vještina koje su neophodne kako bi se implementirali zahtjevi iz procesa Evropskih integracija.

Arhiva