Projekti

09 Feb '15

Dodatna obuka o Evropskoj uniji i Evropskim integracijama za EUSR osoblje

Cilj usavršavanja je bio da se zaposlenima u EUSR-u i OHR-u da pregled i najnovije informacije u vezi EU institucija, zakonodavnih i procesa odlučivanja, zakonodavnog sistema i principa EU kao i o ključnim politikama EU. Pored toga, usavršavanje je obuhvatilo i proces Stabilizacije i pridruživanja EU, metodologiju za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, te ulogu javne uprave u procesu Evropskih integracija.

Arhiva