Projekti

09 Feb '15

Obuka o Evropskoj uniji i Evropskim integracijama za OSCE osoblje

Pi Consulting je implementirao projekat obuke s ciljem proširivanja znanja o EU i EU integracijama za zaposlene iz Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Misija za BiH. Cilj sveobuhvatnog usavršavanja bio je da se zaposlenima u OSCE-u da pregled i najnovije informacije u vezi EU institucija, zakonodavnih i procesa odlučivanja, zakonodavnog sistema i principa EU kao i u ključnim politikama EU. Pored toga, usavršavanje je obuhvatilo i proces Stabilizacije i pridruživanja EU, metodologiju za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, te ulogu javne uprave u procesu Evropskih integracija.

Arhiva