Projekti

03 Jun '15

Polazni izvještaj o SEE 2020 - Ka regionalnom rastu

Pi Consulting je, kao najuspješniji ponuđač, odabran da pruži podršku Vijeću za regionalnu saradnju (RCC) u pripremi za provedbu Strategije za Jugoistočnu Evropu 2020 (SEE 2020).

Nakon usvajanja Strategije u novembru 2013. godine, vlade i regionalne organizacije su, uz podrÅ¡ku RCC-a, intenzivno radile na rippremi akcionih programa za provedbeni period 2014-2015.Polazni izvjeÅ¡taj o SEE 2020 – Ka regionalnom rastu pruža prvu priliku za analizu makroekonomskog konteksta u kojem se Strategija provodi; akcija planiranih na nacionalnom i regionalnom nivou;  kao i za razmatranje ključnih pitanja koja proizlaze iz dosadaÅ¡njeg rada na Strategiji.  S obzirom da je raison d’ętre SEE 2020  podrÅ¡ka postizanju zajedničkih nacionalnih ciljeva kroz regionalnu saradnju, ovaj izvjeÅ¡taj je uglavnom usmjeren na regionalne aspekte provedbe, dok istovremeno sumira nastojanja koja čine vlade.

Preuzmite Izvještaj

Arhiva