Projekti

27 Jul '17

USAID/BiH projekat Diaspora Invest u Bosni i Hercegovini

Pi Consulting je član konzorcijuma na čijem čelu je kompanija Financial Markets International, Inc. i koji provodi ovaj značajni projekat kojeg finansira USAID/BiH. 

Projekat nastoji da katalizira doprinos dijaspore BiH druÅ¡tveno-ekonomskom razvoju BiH putem strukturiranja, stimulisanja i podrÅ¡ke investicija iz dijaspore u BiH. Cilj projekta je da proÅ¡iri direktne investicije dijaspore kroz tehničku pomoć i grantove za odgovarajuća preduzeća u ranoj fazi poslovanja, te kroz razvoj održive lokalne platforme. Pored toga, projekat Diaspora Invest, najvećim dijelom kroz Pi Consulting, pruža savjete o politikama djelovanja i tehničku pomoć u razvoju strateÅ¡kog okvira za investicije i učešće dijaspore u ekonomskom razvoju BiH. 

Dodatne informaciju su dostupne na stranici: https://www.usaid.gov/bosnia-herzegovina/fact-sheets/fact-sheet-harnessing-diaspora-economic-development


Arhiva