Projekti

19 Jan '15

USAID/SIDA - Jačanje intervencija za ubrzan napredak na tržistu (FIRMA)

Cilj projekta FIRMA jeste generisanje stalnog ekonomskog rasta koji se mjeri povećavanjem prodaje i zapošljavanja, kao i poboljšavanje kapaciteta privatnih preduzeća kako bi izdržala konkurentski pritisak koji proizlazi iz globalizirane ekonomije.

Svrha gore navedenog projekta jeste podrška održivog ekonomskog rasta i zapošljavanja u tri sektora (prerada drveta, turizam, proizvodnja/prerada lakih metala) u smislu povećavanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (SME) u BiH.

FIRMA će obezbijediti ciljanu i zahtijevanu pomoć SME-a u navedenim sektorima prilikom rješavanja kritičnih ograničenja za rast, kao što su: loša kvaliteta/dizajn proizvoda, neadekvatan marketing i veze sa globalnim tržištem, ograničena opskrba kvalifikovane radne snage i ograničen pristup finansijskim sredstvima. Također, FIRMA će pružiti pomoć kada je riječ o ograničenju rasta privatnog preduzeća u ciljanim sektorima zbog neadekvathin politika.

Internet stranica: http://www.firmaproject.ba

Arhiva