Projekti

11 Mar '21

Pilot studija Svjetske banke o transparentnosti i odgovornosti u upravljanju javim finansijama u sektoru zdravstva u Bosni i Hercegovina

Studija je dio sire podrÅ¡ke reformi zdravstvenog sektora u BiH koji pruza Svjetska banka i fokusira se na dvije oblasti nadležnosti koje pokrivaju većinu sektora zdravstva u BiH:  Kanton Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Studija će analizirati postojeće prakse u oblasti upravljanja javim finansijama (PFM) u odabranim institucijama/ustanovama u zdravstvenom sektoru te dati preporuke i opcije za javne politike djelovanja za poboljÅ¡anje transparentnosti i odgovornosti u PFM-u na nivou zdravstvenih ustanova/institucija i Å¡ire na nivou sistema, odnosno nivoima nadležnosti.

 

Arhiva