Projekti

09 Feb '15

EUSR projekat Parlament za Evropu 2010/11 i 2009/10

Kako bi se podstakao aktivni, informirani i konstruktivni angažman domaćih parlamentaraca u proces integracije u EU, parlamentarci moraju biti više svjesni važnosti vlastite uloge u pružanju podrške Bosni i Hercegovini da ispuni zahtjeve pristupanja EU i da uživa u pogodnostima koje sa sobom nosi približavanje EU.

Održano je pet sesija Parlamenta za Evropu tokom 2010/2011 zakonodavne godine i sedam sesija tokom 2009/2010, svaka posvećena određenoj temi usko vezano za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i provedbu prioriteta Evropskog partnerstva. Sesije su bile dizajnirane tako da pružaju mogućnost kolegijalnih razgovora sa istaknutim članovima Evropskog parlamenta, članovima Parlamenta zemalja članica EU, i prominentnim EU ličnostima sa velikim iskustvom u procesu pristupanja koji bi trebali poslužiti da informišu i motiviraju grupu od oko 30 parlamentaraca iz države, entiteta i skupštine Brčko Distrikta.

Arhiva