Projekti

09 Feb '15

EU CORIN II

Opšti cilj projekta bio je promovisanje i unaprijeđenje prekogranične suradnje (CBC) i socio-ekonomske integracije graničnih regija kroz jačanje ekonomske, društvene, ekološke i kulturne veze između nadležnih zemalja sudionica. Isti se postigao kroz pružanje podrške Direkciji za evropske integracije (DEI) BiH i drugim sudionicima, posebno Zajedničkom tehničkom sekretarijatu, Zajedničkom odboru za nadzor, kao i resornim ministarstvima za: (i) Razvoj prekogranične ekonomske, socijalne i ekološke aktivnosti na graničnim područjima; (ii) Rješavanje zajedničkih izazova u području okoliša, javnog zdravstva, prevencije i borbe protiv organiziranog kriminala i sl.; (iii) Osiguravanje efikasnosti i sigurnosti granica; (iv) Promoviranje zakonske i administrativne saradnje; i (v) Promoviranje lokalnog people to people tipa akcije.

Arhiva