Projekti

09 Feb '15

Doprinos Pi Consulting-a u pripremi OECD Indeksa Investicijskih Reformi 2009

Indeks investicijskih reformi (IRI) je vodeća publikacija OECD Investment Compact programa za jugoistočnu Evropu, čiji je osnovni cilj bioda prati, ocjenjuje i uspostavi prioritete za reforme poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi s ciljem generisanja većih direktnih investicija u 10 zemalja pomenute regije.

Konkretan cilj projekta bio je da se i) neovisno i rigorozno procjeni stanje politika i reformi koje se odnose na investicije a u odnosu na najbolju međunarodnu praksu, ii) da se daju smjernice za reforme politika i razvoj, iii) da se stvori proces koji će poboljšati kvalitet oblikovanja politika koje se odnose na investicije, te iv) da se unaprijedi prioritiziranje donatorskih aktivnosti koje podržavaju investicije i rast.
Prilog: http://www.oecd.org/dataoecd/45/57/44863843.pdf

Arhiva